Силата на „присъствието” за успешен Networking

Проучване на Училището по Бизнес към Харвард показва, че успеваемостта на човек да си намери работа, да я задържи и дори да се изкачва кариерно зависи 15% от техническите умения и знания, 

които притежава и 85% от междуличностните компетенции, като комуникация, инициативност, презентационни умения, харизматичност… състояние на духа и начина, по който другите го възприемат.

Има хора, които се чувстват в свои води на шумни и големи събития. Те сякаш винаги намират правилния подход да започнат разговор, точните думи да се представят и умението да оставят с увереност добро (че и приятно) първо впечатление. Сигурно на въпроса: „Как го правят?” си отговаряте с: „То им е в кръвта. Или го могат или не”. От една страна сте прави. Всеки човек има свой личен стил на комуникация. Свое излъчване, тон на гласа, позиция на тялото. Неща, които са в и изразяват нашата индивидуалност. От друга страна, изграждане на самоувереност и подобряване на резултатите по време на социални събития, се случват ако сте напълно осъзнати за поведението си и знаете как да го контролирате.

 

Ключовата дума е присъствие! Не физическото позициониране на тялото ни, а емоционалните сигнали и послания, които излъчваме за хората около нас. Емоционалното присъствие се определя от:

  1. нагласата, с която сме отишли на събитието;
  2. мислите, които се въртят в главата ни по време на разговора с някой непознат;
  3. начина, по който приемаме себе си в тази ситуация.

Има хора, чието присъствие ни зарежда с позитивизъм и желание за контакт. Това са хората, с които се говори леко и завладяващо; които имат търговски нюх и не изпитват трудности да продават – себе си или някой/нещо друг. Има и хора, чието присъствие е изтощаващо, дори когато не сме си разменили и дума.

Нашето присъствие и сигналите, които излъчваме зависят в голяма степен от несъзнателните ни страхове и опасения, и бива успешно контролирано от мислите  ни. Ако Вашият „вътрешен глас” изменнически проговаря „Ще се изложа. Няма да се представя добре”, то наистина няма да се представите добре, защото тази неувереност ще прозира навсякъде – език на тялото лицева експресия, жестове, тон на гласа, а дори и поведението Ви по време на цялото събитие.

За да имате завладяващо присъствие, първо трябва да имате Лично послание. Нещо като Ваш бранд, който се основава на ценности и ще Ви държи свързан с основната идея за присъствие, която носите в себе си. Ето и стъпките, чрез които може да изградите своя бранд:

  1. Напишете лист с ценности, които искате да показвате на хората, когато сте на networkingсъбитие. (Може да си помислите за човек, който истински сте виждали да се наслаждава на новите запознанства и намирате за много добър в създаването на нови контакти. Опишете неговите ценности).
  2. От всички изброени изберете 5-те най-важни за Вас и ги сортирайте по степен на значимост.
  3. Погледнете 5-те ценности. Какво послание всичките заедно дават? Кое е общото между тях?
  4. Създайте си акроним.

Например моите ценности са увереност, асертивност, знание, кураж и сила.

Моят примерен акроним е: Ωα¥↔©

Може да използвате комбинацията от първите букви, да добавяте символи и числа или просто креативно да създадете своя поредица, която ще разпознавате и използвате. Важното е Вие да знаете какво стои там.

  1. Запишете акронима си на твърда хартия или картон и го носете със себе си.
  2. Преди всяко събитие прочитайте актонима и интегрирайте в себе си тези ценности, които ще демонстрирате със своето присъствие на събитието. Акронима може да ни е от полза и за срещи, презентации, лични разговори и др. Силата на нашето присъствие играе роля във всяко едно взаимодействие, което имаме в живота си.

Вашият личен акроним е Вашата запазена марката за предизвикване и задържане на правилното присъствие. Той показва Вашите основни ценности и вярвания; отразява Вашата личност.

В идеалния случай, той играе ролята на „лампа”, която светкаме преди да влезем на събитие. Напомняне за това как да представите най-добрата версия на себе си.

Нека не забравяме, че 80% от мнението за нас се гради в първите 10 секунди от представянето ни. Дефинирайте как искате другите да Ви възприемат, интегрирайте го в себе си и се наслаждавайте на резултатите без мярка и с удоволствие.

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България