Мindfulness и Коучинг

Ползите за бизнес лидерите от умението да се постигне фокус в настоящия момент (Mindfulness),изглежда да са силно потвърдени от емпирични данни. Мениджъри и експерти на високи позиции използват тази медитативна техника да управляват стреса; фокусират стратегическото си мислене; взимат решения; засилват емоционалната си интелигентност и подобряват междуличностните взаимооношения. Цели корпоративни програми за усвояване на това умение са все по-често разпространявани в организационен контекст.

 

Йохан Берлин, CEO на TLEX Institute предоставя подобни програми на своите мениджъри и корпоративни екипи и споделя, че мindfulness медитацията е силен инструмент за изграждане на лидерски умения и постигане на бизнес цели.(Seppala, E. How meditation benefits CEOs, HBR)

Мindfulness (Внимателност), означава да се обръща съзнателно внимание на настоящия момент по определен начин, целенасочено и фокусирано.Стряскащото все още значение, което много хора отдават на термина медитация, не позволява нейното пълно интегриране в корпоративни и коучинг програми. Mindfulness практиката се предоставя като допълнителен инструмент за развитие само на тези, които имат личната мотивация да се възползват от нея за да идентифицират и преодолеят лимитиращи вярвания, неконструктивни поведенчески модели и предизвикателства.

Коучинга, в комбинация с медитацията може да помогне на клиента по-лесно да идентифицира основни предизвикателства и прецизно да дефинира желаните промени. Така клиента развива по-високи нива на привързаност към целите си и поддържа отговорност за процесите на целеполагане и изпълнение. Коучинга, в комбинация с медитативни практики,ангажира клиента в диалог за това как mindfulness стратегиите (като контролирано дишане и визуализация) работят за развиване на лидерство и други ключови функции в компанията, чрез по-високи нива на осъзнатост и фокус върху настоящето.

Лични медитативни техники, които да му помагат в изпълнението на професионални и лични цели (например изграждането на силно физическо и емоционално присъствие при провеждането на значими срещи с екипа или топ мениджмънта на компанията) може да се разработят по време на коучинг процеса. Двата подхода – коучинг и медитация, могат силно да се повлиаят взаимно и да подобрят качеството на живот, работното представяне и лидерския потенциал. Mindfulness медитацията работи в полза „изпразване“ на съзнанието от десетките мисли и емоции, които ангажират ума всяка минута. Така клиента е способен да погледне фокусирано едно предизвикателство/ трудност/ цел от различна перспектива.

Коучинга, освен процес за генериране на иновативни решения по дадено предизвикателство или цел, е метод, чрез който се постига осъзнатост за автомтизирани и неосъзнати когнитивни механизми на поведение. Медитативния подход дава възможност за връзка със себе си (в степен дори и с нива на несъзнаваното) със собствени темпове и комфорт. По време на коучинг сесия, първо се генерира състояние на спокойствие чрез контролиране на дишането и прогресивна мускулна релаксация, след което се преминава към промяна на нагласата, което е и фокуса в коучинга. Тази промяна на нагласа е по-постижима, когато клиента работи с нея в състояние на медитативна релаксация. От друга страна, мислите, появяващи се в съзнанието на клиента по време на медитация често показват реална посока и желание за работа, а в много случаи са и „прозорец“ към несъзнавани когнитивни механизми и модели на поведение, които се оказва да са пряко свързани с реалните цели на клиента.

Състоянието на спокойствие, релакс само по себе си също не трябва да бъде подценявано. Когато тялото балансира дълбоко дишане и осъзнатост за „сега“ момента, човек става по-центиран, умствено фокусиран и способен да прави значими промени просто защото е в пълна връзка със себе си. Дълбоко дишане и соматична релаксация моделират мисловния интензитет и го упълномощяват да толерира и трансформира стресови или негативни мисли, като по този начин засилва и затвърждава връзката със себе си, а това от своя страна повишава увереността и мотивацията за постигане на поставените цели.

Между коучинга и mindfulness медитацията има синергия и допълване. Медитацията дава възможност на клиента да постигне състояние на емоционално отделяне от проблема/предизвикателството и да го трансферира в цел. Коучинга след това работи тази цел да се превърне в поведенческа промяна, възползвайки се максимално да увеличи дълготрайно състоянието на спокойствие.

С внимателно използване на практика, която комбинира коучинг и mindfulness медитация, ние повишаваме вниманието, осъзнатостта, връзката със себе си и другите и емоционалната интелигентност. Дали ще се впуснете в пътуването, наречено mindfulness, сами или със специлист, определено е от значение за резултатите, които ще постигнете. По-важното обаче е да го направите. Ако сте любопитни да експериментирате не Ви трябва много – само 10 мин. на ден в пълно усамотение. Ценен източник, който може да Ви съпроводи в първите стъпки на това пътуване е: https://www.headspace.com/

Литература:

Hargrave, D., Mindfulness - The Power of Mindfulness and How to Live in the Moment While Becoming Stress and Worry Free Forever. 2015

https://hbr.org/2015/12/how-meditation-benefits-ceos&cm_sp=Article-_-Links-_-End%20of%20Page%20Recirculation

http://www.wildmind.org/applied/daily-life/what-is-mindfulness

Copyrights © 2016-2021 Margarita Kolcheva | Всички права запазени.