Как да израстваме заедно?

dsc_18072.jpg

Процесът на РАЗВИТИЕ зависи от личната преценка и индивидуални нужди. Можем да разширим вашите граници в различни посоки, според това къде вие искате да постигнете повече.

grow_proposal1.png

Корпоративен коучинг

Корпоративен коучинг

Индивидулни и корпоративни програми за постигане на резултати и подобряване на процеси. Коучинг инструменти за управление на промяната, бизнес развитие и интегриране на лидерска коучинг култура.

Личностно израстване

Личностно израстване

Повишаване на осъзнатостта; изграждане на самоувереност; идентифициране на базови ценности; съставяне на план за лично и професионално развитие. Възможност за работа с ограничаващи вярвания и негативни поведенчески модели.

Развитие на екипи

Развитие на екипи

Изграждане на устойчиви и ангажирани екипи чрез професионални обучения по меки умения, свързани с управление на конфликти, ефективна комуникация, емоционална интелигентност, автентично лидерство, менторство и др.

Кариерен коучинг

Кариерен коучинг

Подкрепа при преминаването към: нова позиция или напълно нова кариерна посока; лидерска позиция; пенсиониране; работен режим след майчинство или дълго отсъствие, вследствие на отпуски по лични причини.

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България