Създайте. Изпълнете. Израствайте.

Корпоративният коучинг (познат и като „Коучинг за изпълнителни нива“) е индивидуален и практически ориентиран процес между ръководители от средно и високо мениджърско ниво, и акредитиран външен коуч. Процесът обикновено е с продължителност от 3 месеца до 1 година, в зависимост от потребността на служителя/компанията и желаните резултати. Състои се от индивидуални дискусии, всяка от които с конкретна цел за подобряване на представянето, изграждане на стратегии или развитие на конкретни компетенции. Коучингът трябва да бъде практичен и целенасочен и се съсредоточава върху по-нататъшното използване на съществуващите силни страни, избягване на емоционални бариери или работа по организационни предизвикателства, като изграждане на трудни взаимоотношения, управление на промяната, разширяване на нови пазари и др. бизнес инициативи.

Трите основни съставки за ефикасно коучинг партньорство са: осъзнатост какво трябва да се промени, желание за промяна и „химия“ между коуч и служител, която на по-късен етап прераства в доверие. По-долу описаните 5 стъпки обясняват етапите на работа, през които партньорството преминава:

art1.png

Проверете какво съдържа всяка една от стъпките:

Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България