Идентифицирай. Изследвай. Променяй.

Коуч по личностно израстване (житейски коуч) е някой, който има уменията да ви помогне при идентифицирането, планирането и постигането на цели в личен и в социален аспект. Житейският коуч работи в посока активация и повишаване на увереността ви във вашите собствени умения и способности, така че да имате пълната сигурност, че контролирате развитието на потенциала си.

В парадигмата за житейски коучинг, човекът се възприема и третира като едно цяло, със свързани нужди и предизвикателства. Работният подход е холистичен, с намерението да се балансират всички области на живота (кариера, семейство, финанси, здраве, приятели и др.), така че да можете да постигнете благосъстояние и вътрешен мир.

Три думи могат да опишат житейския коучинг:

  • Насочване
  • Овластяване
  • Подобряване

Коучът насочва чрез инструменти и подкрепа, с която всеки човек разширява  перспективата си и осъзнава възможностите и потенциала, който има за постигане на желаните цели. 

Овластява с умението да бъдат идентифицирани мисли, вярвания и поведения, които са водещи, но по една или друга причина неосъзнавани и подценявани.

Пътуването чрез коучинг води до подобряване и придвижване от там, където сте сега, до там, където искате да бъдете.

Житейският коучинг ще ви помогне да:

  • Откриетекакво е наистина важно за вас в живота ви;
  • Изградитеосъзнат план какво искате да постигнете и как ще го направите;
  • Елиминирате всички емоционални бариери и препятствия, които стоят на пътя ви;
  • Извървитецелия път до успеха уверено;
  • Празнувате заслуженовсички успехи и постижения!
art3.png
art4.png
Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България