Изграждай. Развивай. Подобрявай.

Организационна диагностика и развиване на процеси:

 • Оценка, изграждане и подобряване на корпоративни Компетентностни модели;
 • Стратегически анализ;
 • Установяване на различни функции по развитие на човешкият потенциал;
 • Фасилитиране на екипни срещи;
 • Анализ на процесите по подбор и развитие/обучение на служителите.

Методи за оценка на личния потенциал на служителите:

 • Наблюдения на работното място;
 • Структурирани интервюта;
 • Психометрични инструменти за оценка на личностни характеристики(Extended DISC, Hogan Assessments и други стандартизирани методики);
 • Симулации;
 • Индивидуални и групови Центрове за оценка и развитие.

Промяна на нагласи чрез обучения:

 • Управление на промяната;
 • Базови коучинг умения;
 • Умения за комуникация;
 • Автентично лидерство;
 • Емоционална интелигентност;
 • Водене на преговори;
 • Управление на конфликти;
 • Управление на стреса;
 • Водене на преговори;
 • Даване на обратна връзка и делегиране.
art5.png
Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България