Коучингът е възможността да управлявате позитивна промяна, като овладявате мислите си; повишавате осъзнатостта си и откривате „слепите петна“(?). Коучингът е огледало.“ – Неизвестен автор

dsc_1830-2.jpg
 • Консултантът предоставя факти, методи и решения по даден проблем. Той извършва работата, като дава готови решения.
 • Обучителят предава специално знание и има структура, по която върви.
 • Менторът предава знание и показва как дадено нещо се случва. Менторът трябва да е експерт в конкретната област и да има определен натрупан опит, върху който да базира експертизата си.
 • В Коучинга клиентът определя посоката, съдържанието и скоростта. Коучът задава въпроси, а клиентът структурира информацията и дефинира отговорите. Своите собствени отговори!

Коучингът е подход, ориентиран към решаването на проблеми. Вие бивате провокирани да намирате отговори, с поредица от специфично конструирани и силни въпроси. Презумпцията в коучинга е, че човек има всички нужни ресурси и необходимо знание за да изгради и направи желаната промяна.

Три принципа в коучинга

 • Удовлетворение: Основните ни житейски ценности определят кои сме и изграждат различието ни. Започваме да взимаме осъзнати решения и да сме комфортни с тях само, когато знаем какво обслужват и коя потребност задоволяват. Удовлетворението е невинаги възможността да имаме повече. Удовлетворението е да знаем какво имаме и да го използваме по максимално пълноценен начин.
 • Баланс: Умението да разберем себе си е в основата на способността да разбираме другите. Себепознание и ясна посока определят степента, в която се усещаме балансирани – знанието кога да кажем да и кога – не; приоритизиране на своите желания с тези на другите; изборът за нас и какво ни е важно са част от парчетата на щастието.
 • Прогрес: Работата на коуча е да усети, идентифицира и подкрепи своя клиент във всеки един момент на прогрес. Прогресът се измерва дори и в неуспехите или случването на „нищо“. Всяка ситуация и резултат носят урок. Целта е урокът да бъде изведен и конкретни действия за промяна да бъдат предприети.

Седем стълбици на коучинг прогреса

 • Слушане: Способността да чуваме и слушаме собствените си мисли (осъзнати и неосъзнати).
 • Любопитство: Страст да търсим, разбираме и променяме.
 • Напред и навътре: Действие, в резултат от работата с Ума, Душата и Тялото. Кураж да навлизаме навътре в собствените граници и да ги разширяваме, независимо от страха да се провалим. Защото провалът е всъщност най-бързият начин да научим.
 • Самоконтрол: Усещането на власт над себе си е вследствие на знанието кое, как и защо ни е важно (в контекста на личностното развитие и взаимоотношения).
 • Основни лични правила: Как изглеждат взаимоотношенията Коуч – Клиент. Време, продължителност и локация.
 • Желана посока и крайна цел. Отговор на въпроса къде се намира“Тук” и къде е “Там”. Оценка на личните и професионални способности и постижения. Празнуват се не само победите, но и всички загуби.

Планиране на бъдещето: Изгражда се план за бъдещето. Фокусът е към настоящето и бъдещето, не към миналото. Оценяват се опит, чувства, емоции, поведения и страхове. Използваме ги за да повишим осъзнатостта и да повишим увереността с цел излизане от комфортната зона.

The way to find your coach

what-coaching-is-fixed.png
Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България