„Куражът не е липса на страх. Той е възможността да предприемем действие въпреки него.“ Марк Твен

Пишете ми за коментари или въпроси, които бихте искали да обсъдим. За мен ще е удоволствие да намерим отговорите заедно!
 
Адрес: София 1404,
ул. Пирин 72, ет. 1
 
+35989 489 7423
Copyrights © 2016-2017 Margarita Kolcheva | Всички права запазени. Уеб дизайн и оптимизация от CMS България